მობილური ფართოზოლოვანი მომსახურება

კატეგორია: მობილური • გამოქვეყნებულია: 19 სექ 2014

როგორ მუშაობს მობილური ფართოზოლოვანი ინტერნეტი?
მობილური ფართოზოლოვანი მომსახურების მომხმარებლები ინტერნეტთან დასაკავშირებლად იყენებენ მობილურ ტელეფონებს. კომპიუტერით ინტერნეტთან დასაკავშირებლად, ასევე შესაძლოა გამოიყენით სპეციალური, სიმ ბარათით აღჭურვილი დამატებითი მოწყობილობა, რომელიც არ მოითხოვს მობილური ტელეფონის ფიზიკური მიერთებას თქვენს კომპიუტერთან. როგორც წესი, მომსახურების საფასური განისაზღვრება გადმოტვირთული ინფორმაციის მოცულობის მიხედვით, თუმცა, საქართველოს მო...

სრულად წაკითხვა

WI-FI ფართოზლოვანი ინტერნეტი

კატეგორია: მობილური • გამოქვეყნებულია: 27 თებ 2014

რა არის WI-FI ?
WI-FI ეს არის თანამედროვე უსადენო ტექნოლოგია, რომელიც აკავშირებს კომპიუტერებს ლოკალურ ქსელთან და ინტერნეტთან. WI-FI აბრევიატურის ქვეშ (Wireless Fidelity) იგულისხმება მაღალი ხარისხით ინფორმაციის გადაცემის უსადენო ტექნოლოგია. დღეისათვის ეს ტექნოლოგია მოიცავს რადიო არხებით ინფორმაციის გადაცემის სტანდარტების მთელ ოჯახს.
მობილური მომხმარებლების რიცხვის ზრდასთან ერთად, იზრდება მათი ერთმანეთთან ოპერატიულად დაკავშირების, ინფორმაციის გაცვლისა და სას...

სრულად წაკითხვა

ფართოზოლოვანი კავშირი

კატეგორია: მობილური • გამოქვეყნებულია: 27 თებ 2014

რა არის ფართოზოლოვანი კავშირი?
„ფართოზოლოვანი კავშირი“ პრაქტიკაში დამკვიდრებულია, როგორც მაღალსიჩქარიანი და უწყვეტი ინტერნეტშეერთების აღმნიშვნელი ტერმინი.

რა უპირატესობა აქვს ფართოზოლოვანი ინტერნეტ კავშირს?
ფართოზოლოვანი მომსახურება საშუალებას იძლევა მიიღოთ ის მომსახურება, რომელიც ინტერნეტის ქსელთან დაბალსიჩქარიანი კავშირის შემთხვევაში ხელმისაწვდომი არაა, მაგალითად: ინტერენტ ტელეფონია, ვიდეო ზარი, ონლაინ ვიდეო მომსახურებ...

სრულად წაკითხვა

კატეგორიები