მობილური ფართოზოლოვანი მომსახურება

კატეგორია: მობილური • გამოქვეყნებულია: 19 სექ 2014

როგორ მუშაობს მობილური ფართოზოლოვანი ინტერნეტი?
მობილური ფართოზოლოვანი მომსახურების მომხმარებლები ინტერნეტთან დასაკავშირებლად იყენებენ მობილურ ტელეფონებს. კომპიუტერით ინტერნეტთან დასაკავშირებლად, ასევე შესაძლოა გამოიყენით სპეციალური, სიმ ბარათით აღჭურვილი დამატებითი მოწყობილობა, რომელიც არ მოითხოვს მობილური ტელეფონის ფიზიკური მიერთებას თქვენს კომპიუტერთან. როგორც წესი, მომსახურების საფასური განისაზღვრება გადმოტვირთული ინფორმაციის მოცულობის მიხედვით, თუმცა, საქართველოს მო...

სრულად წაკითხვა

მობილური ტელეფონის გამოსხივება

კატეგორია: სხვადასხვა • გამოქვეყნებულია: 27 თებ 2014

მობილური ტელეფონის ელექტრომაგნიტური გამოსხივების ზეგავლენა ადამიანზე

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ მობილური ტელეფონის ელექტრომაგნიტური გამოსხივების ზეგავლენა შეისწავლა. კვლევის მიზანს წარმოადგენდა მობილური ტელეფონის გამოსხივებული ელექტრომაგნიტური ენერგიის მავნე გავლენის და დასაშვები ნორმების შესახებ საზოგადოებისთვის რჩევების მიცემა და ასევე, ელექტრომაგნიტური...

სრულად წაკითხვა

კატეგორიები